กรมพลศึกษาจับมือเอกชน จัดงานแข่งฟุตซอล ’กีฬาสีระหว่างโรงเรียน’ ประจำปีการศึกษา 2566

กรมพลศึกษาจับมือเอกชน จัดงานแข่งฟุตซอล ’กีฬาสีระหว่างโรงเรียน’ ประจำปีการศึกษา 2566

งาน 'กีฬาสีระหว่างโรงเรียน’ ประจำปีการศึกษา 2566 ปีนี้กรมพลศึกษาจับมือเอกชนร่วมจัดงานและมอบรางวัล

การแข่งขันฟุตซอลปีนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วม โดยแบ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลนักเรียน รุ่นอายุ 14 - 18 ปี ประเภททั่วไปหญิง และรุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี 18 ปี ประเภท ก

 

มีผลการแข่งขัน ดังนี้

รุ่นอายุ 14 - 18 ปี ประเภททั่วไปหญิง

ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุมรัตนโภคาราม

รองชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

อันดับที่ 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

กรมพลศึกษาจับมือเอกชน จัดงานแข่งฟุตซอล ’กีฬาสีระหว่างโรงเรียน’ ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุ 14 ปีชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

รองชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

อันดับที่ 3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

รุ่นอายุ 16 ปีชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา

รองชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

อันดับที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

กรมพลศึกษาจับมือเอกชน จัดงานแข่งฟุตซอล ’กีฬาสีระหว่างโรงเรียน’ ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุ 18 ปีชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

รองชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

อันดับที่ 3 โรงเรียนปทุมคงคา

โดยในช่วงท้าย มีปริญญา ถวัลย์อรรณพ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาคนพิการและคนพิเศษ กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับ พร้อมด้วย สิบตำรวจโทหญิง ชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค และคุณวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส / รองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ และรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอล, คุณนงนุช ทองแดง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทรองเท้าเอส.ชี.เอส,เจษฎา ชูเดช ,อิทธิชา ประภาพันธ์ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย และตัวแทนรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอล ร่วมมอบรางวัลด้วย