MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

MCT ผู้พิทักษ์ลิขสิทธิ์ดนตรี จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2566 แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MCT จัดงานประชุมสามัญประจำปี ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของบริษัทในปี 2565 นำโดย อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร กรรมการผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คุณณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร คุณธนิต เชิญพิพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการ และเหล่าสมาชิกนักแต่งเพลง ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกชั่วคราว เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่เหล่าสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

MCT หรือ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีเป้าหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครองและดูแลสิทธิในงานดนตรีกรรมให้กับนักแต่งเพลงหรือนักประพันธ์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 ที่มุ่งเน้นดำเนินงานด้านการจัดเก็บและจัดสรรค่าสิทธิที่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักแต่งเพลงทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 29 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการจัดเก็บและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2561-2565 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 236% เฉลี่ย 35.3% ต่อปี และในปี 2565 ที่ผ่านมาMCT สามารถจัดเก็บรายได้ค่าสิทธิอยู่ที่ 416.7 ล้านบาท รวมถึงมีสมาชิกนักประพันธ์คำร้อง (Authors) และนักประพันธ์ทำนอง (Composers) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.5% ต่อปี โดยปัจจุบันอยู่ที่ 1,304 ราย และมีเพลงในการดูแลหลายล้านเพลง

MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดงานเสวนาพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกนักแต่งเพลงในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อนักแต่งเพลง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน เช่น คุณธารณ ลิปตพัลลภ ผู้แทนนักแต่งเพลงและรองประธานกรรมการบริษัท MCT, คุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด และรองประธานกรรมการบริษัท MCT,  คุณพิเศษ จียาศักดิ์ พร้อมด้วยคุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ที่ปรึกษากฏหมายและผู้เชี่ยวชาญกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์ รวมทั้ง Mr. Benjamin Ng Regional Director for Asia-Pacific, CISAC ในประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันในหลายมิติ เช่น ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เมื่อเพลงถูกแต่งขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ (AI: Artificial Intelligence) การทำซ้ำ การแต่งเพลงล้อเลียน ทำได้หรือไม่ เป็นต้น   MCT แจงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ดนตรี กว่า 400 ล้านบาท ก้าวเป็นอันดับ 1 ในไทย

ในท้ายที่สุดงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ต่างเป็นความสำเร็จอย่างมากของ MCT ที่ได้เสริมสร้างความไว้วางใจและใกล้ชิดกับ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกนักแต่งเพลงทุกท่าน เพื่อให้มั่นใจถึงการดำเนินงานและแผนงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรในอนาคต