สยามพิวรรธน์ จับมือ จี ยู ครีเอทีฟ จัดแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย!

สยามพิวรรธน์ จับมือ จี ยู ครีเอทีฟ จัดแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย!

สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารสยาม พารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ร่วมกับ จี-ยู ครีเอทีฟจัดงาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 THAILAND STAGE การแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในไทย หาตัวแทนประเทศไปแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่าง ๆ ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต ตลอดระยะเวลาได้มีการบรรจุเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และในครั้งนี้สยามพิวรรธน์ได้ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของขยะ อาทิ การช่วยลดปริมาณขยะ การแยกขยะอย่างถูกต้อง ด้วยการสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของกิจกรรมกีฬาด้วยการเปลี่ยนเรื่องขยะมาให้เป็นเรื่องที่มีทั้งความสนุก และสร้างประโยชน์ อันเป็นแรงจูงใจให้คนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ สร้างการเรียนรู้ให้เห็นว่าขยะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไป Recycle หรือ Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรที่สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste  เป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

สยามพิวรรธน์ จับมือ จี ยู ครีเอทีฟ จัดแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย!

ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกของการนำเอากิจกรรมการแข่งขันกีฬาการเก็บขยะและแยกประเภทขยะโดยสอดแทรกความสนุกและในขณะเดียวกันเป็นการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนั้นสามารถเริ่มได้จากตัวคุณเอง  เพียงคนละไม้ละมือเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ โดยกีฬาการแข่งขัน SPOGOMI นั้น เป็นกีฬาต้นกำเนิดของแนวคิดจากประเทศญี่ปุ่นทั้งได้ความสนุก ความสามัคคีของผู้ร่วมแข่งในทีม ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หลายคนให้การยอมรับในเรื่องของความสะอาด ทั้งๆที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีประชากรที่หนาแน่น แต่สามารถมีระบบจัดการการแยกขยะได้อย่างดีและถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้ การจัดแข่งกีฬาการเก็บขยะในครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้ร่วมแข่งขันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการช่วยสังคมให้สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดการแข่งขันกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเรื่องการลดปริมาณขยะโดยมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องของการเก็บขยะและแยกขยะอย่างจริงจัง เนื่องจากเราต้องใช้งบประมาณในการกำจัดค่อนข้างสูง ดังนั้นหากสามารถรณรงค์ให้ความรู้และช่วยทำให้ปริมาณขยะลดลงได้นอกจากจะช่วยให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นแล้วยังช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนงบประมาณที่ใช้ไปกับการกำจัดขยะมาช่วยสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็น อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ต่อไปในอนาคตได้

สยามพิวรรธน์ จับมือ จี ยู ครีเอทีฟ จัดแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย!

งาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 THAILAND STAGE จะจัดให้มีการแข่งขันเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทย! ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดยจะมีการปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ สยามพารากอน เพื่อเดินออกไปเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบสยามพารากอนตามเส้นทางที่กำหนดภายในระยะเวลา 1 ชม. และกลับมาแยกขยะภายในระยะเวลา 20 นาที ณ พาร์ค พารากอน ซึ่งขยะที่เก็บมาทั้งหมดจะต้องนำมาแยกประเภท 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะขวดแก้ว/กระป๋องอะลูมิเนียม ขยะกระดาษ และขยะก้นกรองบุหรี่ โดยจะมีคะแนนตามสัดส่วนที่กำหนด จากนั้นขยะทั้งหมดจะถูกนำไปเข้าสู่การบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และ 

สำหรับทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเก็บขยะโลก ในงาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับเครื่องย่อยเศษอาหารจาก HASS มูลค่า 35,000 บาท รองเท้า และรองเท้า Eco Friendly จาก Saucony รุ่น Shadow 5000- Midnight Swimming พิเศษสุด! ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับ VIZ Coins x 2 จากแคมเปญ RCC Double Point ของสยามพิวรรธน์ เพื่อตอบแทนคนไทยหัวใจสีเขียว เพื่อนำไปสะสมและแลกเป็นสิทธิประโยชน์ผ่าน ONESIAM SuperApp อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันเก็บขยะทีมพิเศษจากเหล่าเซเลบริตี้หัวใจรักษ์โลก มาร่วมแข่งเก็บขยะเพื่อร่วมชิงเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อส่งมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย! พร้อมร่วมกิจกรรมที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนได้ในงาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 THAILAND STAGE วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน