เมดพาร์คจัด "The World Congress of Nephrology 2023" รับแพทย์โรคไตจากทั่วโลก

เมดพาร์คจัด "The World Congress of Nephrology 2023" รับแพทย์โรคไตจากทั่วโลก

โรงพยาบาลเมดพาร์คต้อนรับแพทย์เฉพาะทางโรคไตจากทั่วโลกในงานสัมมนาประจําปี "The World Congress of Nephrology 2023"

แพทย์เฉพาะทางโรคไตกว่า 240 คน เข้าร่วมฟังหลักสูตรเชิงลึกก่อนการประชุม ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาใหญ่ประจําปี "The World Congress of Nephrology 2023"  หลักสูตรเชิงลึกนี้เปิดโอกาสให้แพทย์โรคไต นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์มารวมตัวกันและหารือเกี่ยวกับโรค และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคไตรวมถึงพูดคุยและเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างแพทย์เฉพาะทางเพื่อต่อยอดความรู้ เมดพาร์คจัด \"The World Congress of Nephrology 2023\" รับแพทย์โรคไตจากทั่วโลก

หลักสูตรเชิงลึกก่อนการประชุม ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ประกอบด้วยคอร์ส Catheters and Kidney Biopsy, Endovascular Intervention for AV Access และ Point of Care Ultrasound (POCUS) โดยในแต่ละช่วงจะประกอบด้วยการสัมมนา  การฟังบรรยายจากผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พร้อมสาธิตการทำหัตถการกับเคสคนไข้จริง

ทีมผู้บริหารของเมดพาร์ค นําโดย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ ได้พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.อนิล อัครวัล อดีตประธาน American Society of Diagnostic and Intervention Nephrology และยังทําหน้าที่เป็นทูตของ International Society of Nephrology ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงเป็นวิทยากรหลักของหลักสูตรนี้ โดยได้แบ่งปันแนวคิดและกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คในการเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคยากและซ้บซ้อน

"โรงพยาบาลเมดพาร์ครู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ การสัมมนา WCN ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างแพทย์เฉพาะทางโรคไต นักวิจัยจากทั่วโลก ผมเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยเร่งความก้าวหน้าในการรักษาสุขภาพไตของคนไข้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นพ. พงษ์พัฒน์ กล่าว  เมดพาร์คจัด \"The World Congress of Nephrology 2023\" รับแพทย์โรคไตจากทั่วโลก

การเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่มีเป้าหมายที่จะก้าวไปไกลกว่าโรงพยาบาลทั่วไปและกลายเป็นโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นที่ การวิจัย การศึกษาและการบริการทางการแพทย์ โดยเป้าหมายคือการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น