depa ผลักดันโครงการ ‘CONNEXION’ ผลิตนักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่

depa ผลักดันโครงการ ‘CONNEXION’ ผลิตนักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ผลักดันโครงการ ‘CONNEXION’ เพื่อยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ให้กับคน ทั่วไปที่สนใจและต้องการผลักดันตนเองให้เป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันการทําการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลเป็นอันดับต้น ๆ ยิ่งในยุคที่ผู้บริโภคสามารถวิเคราะห์และศึกษาสินค้าได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น จึงเป็นจุดเร่งสําคัญที่ทําให้แบรนด์ เอเจนซี หรือแม้แต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างต้องปรับตัวให้ทันและขยันสร้างสรรค์ผลงานให้แปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ นอกจากนี้คอนเทนต์ยังต้องเข้าถึงลูกค้าได้โดยผ่านการสื่อสาร ในขณะเดียวกันต้องสร้างคุณค่าที่ดีต่อสังคมและสร้างการจดจําให้กับสินค้าได้ดีอีกด้วย

ในยุคที่เกิดการแข่งขันดุเดือดทุกแพลตฟอร์มในสนามคอนเทนต์ ที่เรียกได้ว่าไม่ได้ง่ายเลย ดังนั้น “อินฟลูเอนเซอร์” และ “คอนเทนต์ ครีเอเตอร์” ต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ ขนานไปกับแบรนด์และเอเจนซีที่ต่างมองหา คนที่มีคาแรคเตอร์และเอกลักษณ์เฉพาะในการนําเสนอคอนเทนต์ สร้างงานแบรนด์ที่สามารถมองจากมุมที่แตกต่างออกไปได้เป็นอย่างดี ด้านมุมมองของ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ด้วยความต้องการของตลาดและเล็งเห็นความสําคัญ ของการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับ ทางอุตสาหกรรม e-commerce รวมถึงการ up-skill ให้สามารถประกอบ อาชีพทางเลือกใหม่ จึงได้เริ่มต้นโครงการ ‘CONNEXION’ เพื่อยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ให้กับคนทั่วไปที่สนใจและต้องการผลักดันตนเองให้เป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพ

โครงการ ‘CONNEXION’ ยกระดับทักษะสําหรับนักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่ หรือแม้แต่มืออาชีพที่สนใจต้องการรีสกิล ด้วยองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม และอัพเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการออกแบบการเล่าเรื่องที่ดีให้เหมาะสมและโดดเด่นในแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาและจัดทําหลักสูตร อบรมด้าน Digital Content Creator และ Influencer แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Basic, Intermediate และ Advanced

ทั้ง 2 หลักสูตรเปิดรับผู้เรียนไม่น้อยกว่า 25,000 คน จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ โดยตั้งเป้าโครงการจะสามารถผลิตนักสร้างคอนเทนต์คุณภาพ รวมไปถึงการสร้าง Storytelling หรือการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ต่อสินค้าไม่น้อยกว่า 200,000 รายการ อีกทั้งยังสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล รองรับตลาดแรงงานในธุรกิจ E-commerce ที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมจุดประกายให้เกิดสังคมการเรียนรู้ การปฏิบัติ และการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค Digital Disruptive ตลอดจนการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีด้าน Digital Content มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

ทั้งยังจัดกิจกรรมโรดโชว์พัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องถึง 6 ภูมิภาค เพื่อตอกย้ำและขยายโอกาสให้แก่นักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมโครงการฯ​ นำเสนอผลงานที่น่าสนใจ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและยิ่งไปกว่านั้นอาจมีโอกาสได้รับการคัดเลือกร่วมงานกับบริษัทชั้นนําทั้งไทยและต่างชาติอีกด้วย และนอกจากโครงการฯ จะช่วยตอบโจทย์เหล่าครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์แล้ว ยังสามารถสร้างคอมมูนิตี้สังคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขนาดย่อม ให้เกิด Ecosystem ที่ดีที่เต็มไปด้วยคนคุณภาพ ได้เติมเต็มองค์ความรู้และความสามารถจากเหล่าครีเอเตอร์มืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มโอกาสที่ดีในการทํางานร่วมกันของกลุ่มก้อนนักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่ เกิดมิติใหม่ของการสร้างคอนเทนต์แนวใหม่ สนุก ๆ ให้ตลาดอีกด้วย”

สําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXION จะมีโอกาสรับฟังการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์ถึง 16 ท่าน ดังนี้

 • คุณเอ็ม-ขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director, Editor in Chief บริษัท The Zero Publishing
 • คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุน เจ้าของช่อง Youtube YARDPIRUN
 • ครูไนซ์-ปัณณภัสร์ ตฤณขจี เจ้าของเพจ Nice to meet you
 • คุณสแนป-เกียรติชัย หงษ์วิเศษ เจ้าของเพจ Snappix
 • คุณแบงค์-สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ เจ้าของเพจ Content Shifu และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Magnetolabs
 • คุณนัท-อภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ เจ้าของเพจ Eatguide
 • คุณฟ้าใส พึ่งอุดม เจ้าของเพจ Fit Junctions
 • คุณอิ้ง-ชยธร กิติยาดิศัย เจ้าของเพจ พลิกหลังกล่อง
 • คุณนพ-นพพล มาลีรัตน์มงคล เจ้าของเพจ Extreme IT
 • คุณไบร์ท-เจนภพ สุวรรณพงศ์ เจ้าของเพจ Loi Story
 • คุณเต๋า-ปาณัสม์ วัชรประภาพงศ์ Media Performance Manager บริษัท Tellscore
 • คุณเต้ย-พชร ไตรลาภวุฒิ Media Analyst Manager บริษัท Tellscore
 • คุณปู-สุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท Tellscore
 • คุณแพท-สิตานัน ชัยกิตติกรณ์ Head of Sales & Account Manager บริษัท Tellscore     
 • คุณแตงกวา-ปรารถนา อุประชัย ผู้ก่อตั้งบริษัท Legality Company Limited
 • อาจารย์มิก-ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์กฎหมายภาษีอากร และ CEO iTAX

โอกาสดี ๆ ที่ไม่ได้มีมาให้คว้าได้บ่อย ๆ หากสนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://depaconnexion.com/ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: depaConnexion