‘เนชั่น กรุ๊ป’ ผนึกกำลังสื่อในเครือเกาะติด ‘เลือกตั้ง 66’ วันชี้อนาคตประเทศไทย

‘เนชั่น กรุ๊ป’ ผนึกกำลังสื่อในเครือเกาะติด ‘เลือกตั้ง 66’ วันชี้อนาคตประเทศไทย

‘เนชั่น กรุ๊ป’ ยกทัพสื่อในเครือร่วมเกาะติดวันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย จัดบิ๊กโปรเจกต์ ‘Road to the Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย’ ปูพรม 360 องศา รวมทุกองคาพยพขับเคลื่อนประเทศ

เครือเนชั่นประกาศความพร้อมผนึกกำลังสื่อในเครือ ร่วมกับภาคีพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ แถลงความร่วมมือโครงการ "Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย" ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพ.ค.นี้ ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากทั่วโลกเพิ่งผ่านจุดวิกฤติมหันตภัยโรคร้าย "โควิด-19" ส่งผลให้ โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศไหน เข้าใจ ปรับตัว วางกลยุทธ์ ได้เร็ว และตรงจุด ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน บ่งชี้ความอยู่รอดของประเทศ

 • Geopolitics เป็นอีกตัวแปร และความท้าทายของผู้นำทั่วโลก ว่าจะวางกลยุทธ์อย่างไร ในภาวะภูมิรัฐศาสตร์ โลกแบ่งขั้ว
 • Sustainability ทั้งโลกกำลังเคลื่อนมาทางนี้ ทุกประเทศ ถูกกดดัน ให้ปรับตัว วางกติกา ซึ่งเป็นพันธกิจของภาครัฐ และเอกชน ต้องเข้าใจ และทำงานร่วมกัน
 • Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย จึงเป็นมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ

ทั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันสื่อมืออาชีพ สถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ คณาจารย์ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง  พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นสื่อกลางสนับสนุนการเมืองสุจริต รวมพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ดียิ่งกว่า

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NATION GROUP กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในโครงการ ‘Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย’ ไม่ใช่แค่รายงานข่าวว่า การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร แต่เนชั่นต้องการสื่อให้เห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศ สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

เราในฐานะองค์กร 'สื่อ' ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง นำเสนอข้อมูลให้หลากหลาย ข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด และออกสู่สาธารณชนมากที่สุด ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสังคม อันมีหน้าที่ "ร่วมกัน" กำหนดชะตากรรมของตัวเอง และประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแนวร่วมอันเข้มแข็ง จับมือกับภาคีพันธมิตรผนึกกำลังขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสุจริต อยู่ภายใต้กฎกติกา เพราะถ้าการเลือกตั้งไม่อยู่ในกติกา ไม่ยุติธรรม มีการเล่นนอกระบบประชาธิปไตย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ประเทศถอยหลัง ไม่พัฒนาไปข้างหน้า

"การเลือกตั้ง ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักรู้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนเอง และอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงลูกหลานของเราในภายภาคหน้า โครงการนี้ เนชั่น ได้ลงทุนในเรื่องของโพล, Data Visualization และการซื้อสื่อนอกบ้าน (OOH media) เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเลือกตั้งในครั้งนี้ เชื่อถือได้มากที่สุด ลึกที่สุด เข้าถึงสาธารณชนมากที่สุด" ฉายกล่าว

โครงการ 'Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย' ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพระปกเกล้า องค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้ง งานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 'ตระกูลการเมือง' และทำรายการร่วมกันในคอลัมน์ 'สแกนบ้านใหญ่' รวมถึงมีผลสำรวจ Pre-Election ที่จะเปิดเผยกับเนชั่นเป็นที่แรก, คณาจารย์ และสถาบันที่ร่วมจัดทำ 'เนชั่น โพล' ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.), สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พันธมิตรผู้เป็นแกนหลักสำคัญ ในการสร้างความตื่นตัว และความเข้าใจในภาคประชาชน สนับสนุนประชาธิปไตยสีขาว, บุญมีแล็บ, วีวิส, ไวซ์ไซท์ และแพลนบี

วางยุทธศาสตร์ซินเนอร์ยีของสื่อในเครือ และพันธมิตรอย่างสมบูรณ์แบบ

1. กิจกรรม : เวทีดีเบตนโยบายของผู้นำหรือตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ รวม 9 เวที

 • อนาคตประเทศไทย “Economic Drives” วันที่ 9 ก.พ.2566
 • อนาคตประเทศไทย “SME จะไปทางไหน?” วันที่ 15 ก.พ.2566
 • อนาคตประเทศไทย “นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ” วันที่ 7 มี.ค.2566
 • อนาคตประเทศไทย “Soft Power ความฝัน หรือ ความจริง?” วันที่ 14 มี.ค.2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานโอเปร่า จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มี.ค.2566
 • เวทีดีเบต ณ สวนสาธารณะ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  วันที่ 25 มี.ค.2566
 • เวทีดีเบต ณ ศาลากลางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 8 เม.ย. 2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 เม.ย.2566
 • เวทีดีเบต ณ ลานพาร์ค พารากอน กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2566

2.เนชั่นวิเคราะห์ และเนชั่น โพล

'เนชั่น วิเคราะห์' เป็นการวิเคราะห์แบบเจาะลึก โอกาสของพรรคการเมือง 400 เขตเลือกตั้ง พรรคไหนจะมี ส.ส.แต่ละจังหวัด แต่ละพรรคจะมี ส.ส.เขต รวมกี่ที่นั่ง จะมีการรายงานออกมา 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน ดำเนินการโดยกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ซึ่งมีจำนวน 10 สื่อ ซึ่งเป็น ‘คณะทำงาน’ ที่มีประสบการณ์ เข้าใจการเมืองเป็นอย่างดี  มาประเมิน และวิเคราะห์

'เนชั่น โพล' เป็นการสำรวจ 400 เขตเลือกตั้ง ตามหลักวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่าง เนชั่น กรุ๊ป และ คณาจารย์ สถาบันวิชาการ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการทำโพลเลือกตั้ง จัดทำโพลรายงานทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นโพลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำที่สุด และ Sample size ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 150,000 ตัวอย่าง

3. รื้อผัง ปรับเนื้อหา Nation TV ช่อง 22

ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป เนชั่นทีวี จะมีการเพิ่มช่วงเวลา บทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในรายการข่าวต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูล แก่ประชาชนมากที่สุด

1 เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จะเพิ่มรายการพิเศษ Nation Insight: Special ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 - 08.00 น. ดำเนินรายการ โดย 3 บรรณาธิการข่าวอาวุโส วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บากบั่น บุญเลิศ และ สมชาย มีเสน เริ่มวันที่ 3 เม.ย. - 12 พ.ค.2566

7 พ.ค.2566 'วันเลือกตั้ง' จะมีการปรับผังใหม่ Nation Election รองรับการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. เพื่อเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว รายงานผลคะแนน และบทวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

4.ปูพรม 10 สื่อในเครือ ปรับเนื้อหา เพิ่มช่องทาง สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ จะมีหน้า 'พิเศษ' เพิ่มเนื้อหารองรับการเลือกตั้ง

5.Nation Group x Boonmee Lab จัดทำ Data Visualization รายงานข้อมูลการเลือกตั้ง โพล และผลเลือกตั้ง ย่อยข้อมูลระดับประเทศให้เห็นชัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ฉับไวผ่าน Infographic เพิ่มการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมทุกช่วงวัยของคนในสังคมมารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย เกาะศึกการเลือกตั้งครั้งสำคัญ ใน Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย ติดตามข่าวสารแม่นยำ ฉับไว เชื่อถือได้ ผ่านทุกสื่อในเครือเนชั่น

.

อ้างอิง : กรุงเทพธุรกิจ