PTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2023

PTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2023

PTG ประเดิมต้นปี คว้ารางวัล TOP 50 บริษัทในฝัน ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 จากผลสำรวจ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย

PTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2023 ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 50 Companies 2023 in Thailand หรือ 50  องค์กรที่คนรุ่นใหม่เห็นว่าน่าร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 จากผลสำรวจของ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีต่อ PTG ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยในทุกมิติ พร้อมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในหลากหลายเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระทางความคิดได้อย่างอิสระ นับเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีนโยบายและสวัสดิการที่ตอบโจทย์ให้คนรุ่นใหม่ เพื่อการสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทุกคน PTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2023

“PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ติดอันดับ Top 50 องค์กร ที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปีนี้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการให้ความใส่ใจดูแลพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัท”  ดร.วัลภา กล่าว PTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2023