svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

‘อิมแพ็ค’ ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ยุค HR Tech

‘อิมแพ็ค’ ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ยุค HR Tech

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ปรับกลยุทธ์การบริหารคน เข้าสู่ยุค HR Tech เน้นสร้างแนวคิดนวัตกรรม เติมทักษะบุคลากร พร้อมดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน

ทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ในฐานะผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก็ต้องปรับตัวต่อเนื่องในทุกมิติเช่นกัน

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) ที่มีความท้าทายมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก

โดยพยายามสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง ด้วยการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เรียนรู้พร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยในการทำงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัวขึ้นด้วยการควบรวมบางแผนกเข้าด้วยกัน ปรับแยกสายงานให้เหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังอยู่  และสิ่งที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มตลาดแรงงานทั่วโลก คือ การลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก (The Great Resignation) จากความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบนี้ในประเทศไทยมากเนื่องจากระบบสวัสดิการต่างๆ ยังไม่รองรับ แต่เรื่องที่น่าจะกระทบกับทุกธุรกิจคือ เกิดภาวะการหาคนยาก โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น คนที่เคยออกจากระบบการทำงานไปเมื่อช่วงที่เกิดวิกฤต ไม่กลับเข้าสู่ระบบการทำงานประจำ อาจเป็นเพราะช่วงวิกฤตที่ผ่านมาได้สร้างธุรกิจส่วนตัวแล้ว หรือ มีอาชีพเสริมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น

รวมถึงสไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ชอบการทำงานประจำ และวิถีการทำงานแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นช่วงโควิด ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหลายๆ องค์กรกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันคือ การหาคนทำงานยากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ทำให้หลายบริษัทต้องปรับแผนการบริหารงานบุคคล ปรับโครงสร้างงานให้มีความยืดหยุ่น รองรับวิถีการทำงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้น

ในส่วนของอิมแพ็คได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างพนักงานใหม่ให้มีหลายแนวทางขึ้น เช่น การจ้างงานแบบ Project Based หรือแบบ Gig Economy เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงทางเลือกในการใช้ Outsource ในบางงานที่ทำได้ ปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR Tech โดยพัฒนาระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆด้าน HR และปรับแผน Employer Branding เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจมาทำงานกับทางอิมแพ็คมากขึ้น

‘อิมแพ็ค’ ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ยุค HR Tech

นอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านโครงการกล้า MICE  ซึ่งเป็นเสมือนแคมป์สำหรับนักศึกษาฝึกงานโครงการแรกของอุตสาหกรรมไมซ์ที่เกิดขึ้นปีแรกในปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการทำงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ธุรกิจไมซ์ โดยวางแผนระยะยาวไปถึงการทำ MICE Academy ในอนาคต

สำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทางบริษัทเร่งเสริมสร้างทักษะใหม่ๆแก่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 2,000 คน ให้มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multi Skill) และพยายามปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovative Mindset) ให้พนักงานโดยได้ริเริ่มโครงการประกวดนวัตกรรม R2i (From Routine to Innovation) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การคิดแก้ปัญหาจากแนวทางใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเอง สร้างความมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาองค์กร โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 แล้ว และมีหลายผลงานที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในเชิงธุรกิจด้วย