Pomelo จับมือปันกัน ทำโครงการ ‘Wear then Share’

Pomelo จับมือปันกัน ทำโครงการ ‘Wear then Share’

โพเมโล (Pomelo)แพลต์ฟอร์มแฟชั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี ทำโครงการ ‘Wear then Share’ ต่ออายุเสื้อผ้าเก่า พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้เด็กไทย

การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'Down to Earth' อันเป็นโครงการหลักที่รวมเอาความคิดริเริ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโพเมโล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคต โดยนอกเหนือจากการมอบสินค้าแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่เข้าถึงได้และด้วยวิธีการที่สะดวกสบาย อีกหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก่คอมมิวนิตี้ #PomeloGirls 

“การร่วมมือกับปันกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มที่จะพาโพเมโลเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน” เกวลิณ อัทธายุ รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน โพเมโล แฟชั่น กล่าวก่อนเสริมว่า “โครงการนี้ต้องการที่จะเปิดมุมมองแบบ circular economy ของผู้คนต่อ ‘เสื้อผ้าเก่า’ ที่อาจเคยถูกมองว่าไม่มีมูลค่า ว่าสิ่งของเหล่านั้นสามารถถูกนำมาต่ออายุและจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยร้านปันกัน สร้างคุณค่าต่อชุมชนได้ ที่โพเมโล เรามุ่งมั่นที่จะผนวกเอาวาระด้านความยั่งยืนเข้ากับแฟชั่น พร้อมผลักดันกลยุทธ์ไปสู่ความยั่งยืนในแบบองค์รวมมากขึ้น”

“จากความเชื่อที่ว่า ‘สังคมจะดีได้ ถ้าทุกคนแบ่งปัน’ ปันกันจึงมีความมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปันสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมออกไปในวงกว้าง” ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าว “การร่วมมือโพเมโลครั้งนี้มีความสำคัญทั้งในแง่การสร้างความเข้าใจและมุมมองต่อมูลค่าของเสื้อผ้าเก่า รวมถึงส่งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาคือโอกาสของอนาคตที่ดีกว่า นี่จึงถือเป็นการขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทยที่ส่งต่อการให้แก่คนที่ต้องการได้รับ” 

เริ่มแล้ววันนี้ เพียงนำเสื้อผ้าเก่าสภาพดีของคุณจากแบรนด์ใดก็ได้มาร่วมบริจาคกับเรา เพื่อต่อชีวิตให้เสื้อผ้า และส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าที่โพเมโล สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้าเมกะบางนา ศูนย์การค้าเดอะมอลงามวงค์วาน และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2565