งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

‘เด็กวันนี้คือคนแก้ปัญหาในวันหน้า’ งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เวทีที่คนรุ่นใหม่ออกไอเดียเพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

‘ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน’

เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เลยเป็นที่มาของการประกัน ที่อาจจะไม่ได้ทำให้ความไม่แน่นอนหมดไป แต่อย่างน้อยช่วยให้แน่ใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะลดความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุด 

แต่ในปัจจุบันที่เราต้องเจอกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค VUCA ซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวน, ความไม่แน่นอน, มีความซับซ้อนสูง และคลุมเครือในหลายเรื่อง นวัตกรรมประกันภัยเลยต้องปรับตัวให้ทันด้วยการพัฒนาให้เร็วยิ่งกว่า 

เป็นที่มาของโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 71 ปี ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ในปี 2565 และปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ‘ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ’ ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ส่งแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยี IoT, AI, Big Data หรือเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมประกันภัย ซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับผู้คนได้ในอนาคต 

โครงการนี้ทางบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้จับมือกับองค์กรชั้นนำได้แก่ NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), เนคเทค สวทช. หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และ AIS Business ที่นำความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาช่วยเปลี่ยนจากแนวคิดให้มีโอกาสเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ซีซั่น 2 ได้รับความสนใจจากเด็ก และเยาวชนที่ส่งแนวคิดเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในรอบแรกได้มีการคัด 25 ทีม จากทั้งหมดกว่า 100 ทีม ที่มีแนวคิดที่น่าสนใจเข้าร่วม Workshop ที่ทุกทีมจะได้รับคำแนะนำ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน AI, Internet of Thing และ Big Data การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์ประมวลผลมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมประกันภัย และ การสนับสนุนโครงข่าย 5G ในการพัฒนานวัตกรรม 

ทีมที่ผ่านรอบ Workshop จะนำแนวคิดกลับไปพัฒนา Proposal โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจำนวน 8 ทีม ให้เข้าสู่รอบสุดท้ายที่แต่ละทึมจะต้องนำเสนอแนวคิดโครงการ เพื่อตัดสินทีมที่จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม สูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมคนรุ่นใหม่จำนวน 8 ทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards Season 2 ได้ขึ้นเวทีเพื่อเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการ จนได้ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ JIMMY SOY 3 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้พัฒนานวัตกรรม LockSpeed แอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้ระบบการให้คะแนนช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็ว การขับส่ายไปมา และการเร่งความเร็วกระทันหัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

“​​​จากข้อมูลสถิติสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากพฤติกรรมการขับรถ เราเลยเอาจุดนี้มาพัฒนาเป็น LockSpeed ที่ใช้แนวคิดการให้รางวัลกับคนที่ขับรถดีในรูปเหรียญคะแนนที่สามารถเอามาแลกส่วนลด และของรางวัลต่าง ๆ ได้ ซึ่ง LockSpeed จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานขับรถอย่างปลอดภัยขึ้นได้” ตัวแทนจากทีม JIMMY SOY 3 พูดถึงแนวคิดของโครงการ LockSpeed 

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น
“เราคิดว่าที่ทีมของเราได้รับรางวัลชนะเลิศเพราะการเอาความรู้ที่ได้จากแต่ละองค์กรในรอบ workshop มาพัฒนากันต่อ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และสามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีการหาข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ มาสนับสนุนทั้งในเรื่องอัตราส่วนการให้รางวัล ไปจนถึงโมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้ โครงการของเราเลยไม่ได้เป็นแค่ไอเดีย แต่เป็นพิมพ์เขียวที่สามารถนำเอามาใช้ได้จริง” 

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น
โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ยังมีผลงานที่น่าสนใจจากทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ทั้ง โครงการ Mind Heart ประกันจิตประกันใจ จากทีมโดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะเลิกใจร้าย ที่เน้นการตอบโจทย์ความต้องการ 4 กลุ่มโรคทางจิตเวช ทั้งโรคซึมเศร้า, โรควิตกกังวล, โรคจิตเภท และโรคอารมณ์สองขั้ว จนคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1, โครงการ ‘JoinDi’ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านความเครียด ของทีมปล่อยจอย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมไปถึงทีม RJ Cracker ที่ได้รับรางวัลพิเศษ Popular Vote จากการประกวดในครั้งนี้ จากโครงการ SAVE LIFE INSURANCE ที่ช่วยแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีอุบัติเหตุ เพื่อลดระยะเวลาการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ซีซั่น 2 ในครั้งนี้ว่า “ในฐานะผู้นำนวัตกรรมประกันภัย เราอยากสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศ ได้แสดงความคิดในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้กับการประกันภัย เป็นที่มาของโครงการ Thaivivat Innovation Awards ครั้งที่ 2 ที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดให้กับเด็ก และเยาวชน เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นอนาคตของชาติ ถ้าเราได้เริ่มสนับสนุนตั้งแต่ตอนที่พวกเขากำลังศึกษา อนาคตของประเทศไทยก็น่าจะดียิ่งขึ้น ซึ่งไทยวิวัฒน์เองพร้อมจะเป็นหนึ่งแรงที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไป”

งานประกวดนวัตกรรมประกันภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น
นอกจากโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ที่เป็นการให้โอกาสเด็ก และเยาวชนได้พัฒนาแนวคิดทางด้านนวัตกรรมประกันภัยแล้ว ทางประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังได้ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องให้กับการเป็นผู้นำนวัตกรรมประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันรถเปิดปิด ที่จ่ายค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับรถจริง พร้อมคุ้มครองครบ 24 ชั่วโมง, ประกันสุขภาพ Active Health ที่มาพร้อมนาฬิกา smart watch ที่ใช้ใส่ออกกำลังกายเพื่อลดค่าเบี้ยสูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงประกันเดินทางเปิดปิด ที่สามารถเพิ่มหรือลดวันเดินทางได้

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน นวัตกรรมประกันภัยจึงต้องไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ตอบโจทย์ของผู้ซื้อประกันซึ่งต้องการลดเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

การเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านประกันภัย ไม่เพียงจะช่วยให้พวกเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการในการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น แต่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ยังสามารถเอาความรู้ที่ได้จากโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางด้านอื่น ๆ ที่ช่วยให้พวกเราทุกคนมีอนาคตในวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย ติดตามรายละเอียดโครงการฯ หรือสนใจประกันภัย 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaivivat.co.th โทร.1231