Thaivivat Innovation Awards Season 2 ช่วยจัดการความเสี่ยงให้คนไทยในอนาคต

อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงศักยภาพได้มากแค่ไหน !!  Thaivivat Innovation Awards Season 2 พัฒนา InsurTech ที่จะช่วยจัดการความเสี่ยงให้คนไทยในอนาคต

Thaivivat Innovation Awards Season 2 พัฒนา InsurTech ที่จะช่วยจัดการความเสี่ยงให้คนไทยในอนาคต 

อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงศักยภาพได้มากแค่ไหน !! 

โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ หรือ Thaivivat Innovation Awards Season 2 เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมประกันภัย เพื่อนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริงในอนาคต ภายใต้กรอบแนวคิด “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน IoT (Internet of Things), ด้าน AI (Artificial intelligence), ด้าน Big Data และด้าน Lifestyle 

ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 4 องค์กรชั้นนำ ทั้ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), Amazon Web Services (AWS) และ AIS Business มาร่วมเสริมทัพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนไทยได้เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมประกันภัย นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอันเป็นกำลังสำคัญในการคิด ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ติดตามรายละเอียดโครงการฯ หรือสนใจประกันภัย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaivivat.co.th โทร.1231