Tilly Birds เล่าความขบถแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนพิเศษของวงนี้

สัมผัสแง่มุม ‘ความขบถ’ ของวง Tilly Birds กับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตและดนตรีอันมีเอกลักษณ์จากวงที่มาแรงอันดับต้นในเวลานี้ การันตีจากสถิติตั๋วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกขายบัตรหมดเกลี้ยงใน 1 นาที!

เติร์ด - บิลลี่ - ไมโล สร้างสรรค์เพลงที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ทั้งแง่เนื้อหาและดนตรี พวกเขามีแนวคิดที่น่าสนใจ แง่มุมหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่เคยสัมผัสคือตัวตนแบบ ‘ขบถ’ ซึ่งด้านหนึ่งอาจบอกเล่าแนวคิดการผลิตผลงานเพลงได้ อีกด้านหนึ่งย่อมสะท้อนเส้นทางและทิศทางที่วงจะมุ่งไปในอนาคตด้วย

นอกเหนือจากเรื่องแนวคิดและตัวตนแบบขบถของวง สมาชิกวง Tilly Birds มีประสบการณ์พิเศษที่จะมาบอกเล่า เมื่อพวกเขาขายตั๋วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงหมดเกลี้ยงภายใน 1 นาที พวกเขามีความทรงจำถึงช่วงเวลานี้อย่างไร มองความฝันครั้งนี้อย่างไร และมองเส้นทางอาชีพของตัวเองจากอดีตจนถึงวันนี้ และอนาคตอย่างไรบ้าง ติดตามจากบทสัมภาษณ์ในคลิปนี้