logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

‘สารี อ๋องสมหวัง’ นักต่อสู้เพื่อสิทธิผู้ฝันถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

“คนที่ออกมาร้องเรียนไม่ใช่คนเรื่องมาก แต่เป็นทัพหน้าที่ทำให้เห็นว่าจะมาทำแบบนี้กับผู้บริโภคไม่ได้ คนร้องเรียนคือคนที่สะท้อนปัญหาให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ดำรงอยู่ในสังคมบ้านเรา”

สารี อ๋องสมหวัง’ ผู้มีจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวเรียกร้องตั้งแต่ยังเด็ก สมัยมัธยมเธอเคยรวมกลุ่มกับเพื่อนเอาอาหารมากินเอง ประท้วงที่โรงเรียนทำอาหารไม่อร่อย จวบจนก้าวเข้าสู่อาชีพพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินที่ต้องเจอคนเจ็บจากอุบัติเหตุ เธอตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทำยังไงให้คนกินเหล้าน้อยลง กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้หันมาทำงานด้านสังคม

ปัจจุบัน ‘สารี อ๋องสมหวัง’ นั่งเก้าอี้ ‘เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค’ เปิดหน้าคัดค้านการควบรวมธุรกิจ ผลักดันให้รัฐบาลทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และผลักดันด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นว่า 

“เราต้องมีคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นภายใต้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน”