จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้วาดชีวิต ลิขิตอนาคตให้กับผู้คน

จากเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ หอบหิ้วความรู้ ความหวังและอุดมการณ์ ออกเดินทางไกลครั้งสำคัญที่มีจุดหมายใหญ่คือ การเข้ามาบริหารประเทศไทย 

“ผมตั้งใจจะเป็นนักการเมือง และภาคภูมิใจในความเป็นนักการเมืองของผม วันนี้เวลาไปไหน หรือเวลาถามว่าทำอาชีพอะไร ก็ตอบชัดเจนตลอดเวลาว่า อาชีพนักการเมือง”


จนในวันนี้ผู้คนต่างรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในหลายฐานะทั้ง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ 

ตลอดระยะทางกว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทางการเป็นนักการเมืองอาชีพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัยคนนี้ ไม่ได้ลาดยางไว้อย่างราบเรียบไร้ความขรุขระ กลับกันเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายมากมายตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

อะไรทำให้ชายคนหนึ่งยืนหยัดยึดมั่นทำให้สิ่งที่เขาตั้งใจมาจนถึงทุกวันนี้ ที่สำคัญคือความภาคภูมิใจกับการเป็น “นักการเมือง” ของตัวเอง และสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทิ้งไว้ให้ผู้คนจดจำเป็นภาพแบบไหน มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในบทสัมภาษณ์พิเศษ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้วาดชีวิต ลิขิตอนาคตให้กับผู้คน ได้ที่นี่