'รวิศ หาญอุตสาหะ’ การเปลี่ยนแปลงที่ดีคือ เปลี่ยนทั้งมุมมองและสิ่งกระตุ้น THE PEOPLE TALK 2023

'รวิศ หาญอุตสาหะ’ การเปลี่ยนแปลงที่ดีคือ เปลี่ยนทั้งมุมมองและสิ่งกระตุ้น เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ (แต่อาจเหนื่อยกว่าเดิม)

ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของ ‘รวิศ หาญอุตสาหะ’ ซีอีโอบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และเจ้าของเพจ Mission to the Moon เชื่อว่ามันมักจะมีบางสิ่งที่หายไป แต่ก็จะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่เสมอเช่นกัน

นอกจากนี้ รวิศ หาญอุตสาหะ ยังได้แชร์ภายในงาน THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023 ในวาระครบรอบ 5 ปี The People เพิ่มเติมด้วยว่า การที่เราปรับ mindset เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับ ‘การเปลี่ยนแปลง’ อยากให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถึงแม้ว่าจะทำให้เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม แต่ก็ทำให้เราอยู่ได้ ดำรงต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงเป้าหมาย (Purpose Change) ควรต้องเปลี่ยนทั้งมุมมองและ incentive (สิ่งกระตุ้น) ควรให้มีการปรับโครงการ incentive อย่างชัดเจน เพื่อนำมาสู่  action แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง