ธนา เธียรอัจฉริยะ องค์กรต้องตามหา A Player ให้เจอ - THE PEOPLE TALK 2023

ธนา เธียรอัจฉริยะ องค์กรต้องตามหา A Player ให้เจอ - THE PEOPLE TALK 2023

ปัจจุบันคำว่า 'มาตรฐาน' สูงขึ้นเรื่อย ๆ ธนา เธียรอัจฉริยะ กล่าวบนเวทีเสวนา Panel Discussion  จากตัวจริงในแวดวงธุกิจภายใต้หัวข้อ CHANGE อย่างไรให้ก้าวนำโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาว่า แทนที่จะมองเพียงมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม แต่ทุกวันนี้คนตั้งมาตรฐานในใจไว้สูงกว่านั้น
.
องค์กรต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ก้าวทันมาตรฐานโอลิมปิกในใจคน หาคำตอบได้จากคลิปนี้