‘ข้าวราษฎร์แกง’ ร้านที่ยืนหยัดเพื่อราษฎร และชวนครุ่นคิดกับการเมืองเพื่อรำลึกเรื่องราวในอดีต Spotlight

‘ข้าวราษฎร์แกง’ ร้านที่ยืนหยัดเพื่อราษฎร และชวนครุ่นคิดกับการเมืองเพื่อรำลึกเรื่องราวในอดีต Spotlight

“เราอยากให้ทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงบางอย่างในฐานะที่เขาเป็นราษฎรคนหนึ่ง”

เปิดมุมมอง 2 ผู้ก่อตั้งร้านข้าวราษฎร์แกง ‘เชฟโน้ต - อธิป สโมสร และ จิว - อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล’ และที่มาของร้านแหล่งพื้นที่ด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต การเมือง และการครุ่นคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ผ่านชื่อเมนูและวิธีนำเสนอ เพื่อให้ทุกคนได้ละเลียดกับเมนูนั้น ๆ อย่างตั้งใจ
.
“อยากให้ทุกคนที่มองตัวเองว่าเป็นราษฎร เข้ามากินร้านเราได้ จริง ๆ แล้วพื้นที่ตรงละแวกนี้ (ย่านบรรทัดทอง) ถ้ามองจริง ๆ มีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเยอะนะ พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้กับคนเหล่านั้น

“อยากให้เขาจดจำว่าเราเป็นเหมือนจุดเล็ก ๆ ในสังคมหนึ่งที่อยากกระตุ้น หรือชวนทุกคนมาลองเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตดู คนที่อยากมีความสุขง่าย ๆ คุณมาเริ่มต้นที่ร้านเราก็ได้”

ร้านข้าวราษฎร์แกง ยังเคยเป็นกระแสในโลกโซเชียลฯ ในประเด็นค่าจ้างแรงงานรายวันที่ 450 บาท ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการถกเถียงเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำของคนไทย
.
วิดีโอบทสัมภาษณ์นี้เป็นเพียงบางส่วนที่เราอยากจะนำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจ รู้ถึงความคิด และการสื่อสารจากเจ้าของร้านในฐานะที่เป็นธุรกิจคนตัวเล็กที่ทำเพื่อสังคม มิใช่เพียงดำเนินกิจการเพื่อประเด็นการเมือง หรือความอ่อนไหวในสังคมแต่อย่างใด