'ป้ายต่อความสุข' เปลี่ยนป้ายไวนิลใช้แล้ว เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างยั่งยืน - Spotlight

'ป้ายต่อความสุข' เปลี่ยนป้ายไวนิลใช้แล้ว เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างยั่งยืน

เคยสงสัยไหมว่าป้ายโฆษณาไวนิลที่เลิกใช้แล้วไปไหนต่อ

ที่ผ่านมาป้ายไวนิลขนาดเล็กแบบป้ายหาเสียง ไปจนถึงขนาดใหญ่ยักษ์จนแทบปิดตึกได้ แบบที่เราเห็นอยู่ทั่วทั้งเมืองนี้ เวลาที่ถูกปลดประจำการลงมาส่วนใหญ่จะถูกนำไปทิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป ซึ่งในแต่ละเดือนป้ายไวนิลเหล่ามีปริมาณมากกว่าที่หลายคนคิด

เป็นที่มาของโครงการป้ายต่อความสุข โครงการ Corporate Social Innovation ของ Initiative ที่เปลี่ยนป้ายไวนิลใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนอย่างยั่งยืน ที่ครั้งนี้นำได้จับมือกับ Plan B Media และ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ปทุมธานี นำป้ายไวนิลมาช่วยซ่อม สร้าง เสริม ปรับปรุงพื้นที่ และส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืนให้โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ในจังหวัดปทุมธานี 
.
ถ้าอยากรู้ว่าป้ายไวนิลแผ่นบาง ๆ นี้ถูกนำมา Upcycle ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม แล้วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ได้อย่างไรบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้ที่นี่