กุลวรรธน์ ชิตรัตน์ อาสาคนไทยคนแรกผู้อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งรัสเซีย Spotlight

วาระครบรอบ 1 ปีนับจากวันแรกที่รัสเซียบุกยูเครน

กุลวรรธน์ ชิตรัตน์ คือคนไทยคนแรก จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ผู้กรอกใบสมัครอาสาขอเข้าช่วยเหลือชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบจาก สงครามรัสเซีย - ยูเครน ตลอดระยะเวลา 1 ปีชาวยูเครนต้องเจอกับอะไรบ้าง สงครามพรากอะไรไปจากพวกเขา แล้วการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบจะโหดร้ายเพียงใด

The People ชวนมาฟังเรื่องราวของ ‘กุลวรรธน์ ชิตรัตน์’ คนไทยเพียงหนึ่งเดียวผู้ขออาสาบรรเทาทุกข์เพื่อนร่วมโลก ผ่านภารกิจด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบ