ไมค์ แมนน์ ผู้เปลี่ยนภูเขาฝิ่น-ชีวิตชาวบ้านภาคเหนือในไทยด้วยเมล็ดพันธุ์กาแฟ Spotlight

ติดตามภารกิจชุบชีวิตคนไทยบนภูเขาโดยพ่อลูกคนต่างชาติ ผ่านการนำเมล็ดพันธุ์กาแฟและระบบการศึกษาไปพร้อมกับ ‘ไมค์ อาร์ แมนน์’

พ่อลูกชาวตะวันตกที่มาอยู่ในภาคเหนือของไทยหลายสิบปี ตั้งใจจะช่วยให้ชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนแหล่งส่งออกฝิ่นและเฮโรอีนติดอันดับโลกให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ พวกเขาไม่ได้ใช้อาวุธ แต่ใช้ ‘เมล็ดพันธุ์กาแฟ’ 

ภาคเหนือของไทยเคยเป็นแหล่งส่งออกฝิ่นและเฮโรอีนรายใหญ่ติดอันดับโลก กระทั่ง ‘ริชาร์ด อาร์ แมนน์’ มิชชันนารีจากสหรัฐฯ นำ ‘เมล็ดพันธุ์กาแฟ’ ให้ชาวบ้านปลูกแทนฝิ่น ข้างกายของริชาร์ด มี ‘ไมค์ อาร์ แมนน์’ ทายาทซึ่งตามติดชีวิตการทำงานของ ‘ริชาร์ด อาร์ แมนน์’ ผู้เป็นพ่อตั้งแต่อายุ 2 ขวบ 

ปัจจุบัน ไมค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งเพาะปลูกกาแฟเป็นสภาพที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ สร้างห้องน้ำ และวางรากฐานด้านการศึกษาให้แก่เด็กบนภูเขา