ภารกิจ อพท.ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ภารกิจ อพท.ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

การเดินทางต้องมีจุดหมายที่จะไป ซึ่งจะดีแค่ไหนถ้าหากหมุดหมายของการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่ไปให้ถึง แต่ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับไปเยือนได้อย่างไม่รู้จบ

อพท. อยากให้ทุกคนได้รู้จักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แหล่งท่องเที่ยวที่มีครบทั้งความหลากหลายของธรรมชาติที่สวยงาน ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และพหุวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนของผู้คน ที่ดึงดูดนักเดินทางให้ไปเยือนในแบบที่ไม่เข้าไปปรับวิถีให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
.
มาท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กำลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย 100 จุดหมายที่คนทั้งโลกต้องรู้จักได้ที่นี่