สงขลา เมืองสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมเข้าไว้ในจานเดียว

สงขลา เมืองสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมเข้าไว้ในจานเดียว

มีคนเคยพูดเอาไว้ว่า ถ้าอยากรู้จักเมืองไหนต้องลองไปชิมอาหารประจำถิ่นที่นั้น

เมืองสงขลาก็เช่นกัน เราสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อทำความรู้จักเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้จากอาหารหลากหลายเมนู ที่ต่างสะท้อนร่องรอยประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของเมืองนี้ได้อย่างอร่อยรส ไปจนถึงการเที่ยวชมบ้านเรือน และตึกเก่าที่เหมือนเครื่องเก็บบันทึกการผลัดเปลี่ยนยุคสมัยตั้งแต่สงขลาในยุคเมืองซิงกอรา ไปจนถึงการย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่สงขลาฝั่งบ่อยางในปัจจุบัน

นอกนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนสงขลาที่ปรับตัวอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างกลมกลืน

อพท. ชวนมาสัมผัสเป็นเมืองสร้างสรรค์ของสงขลาไปพร้อมกันกับ สงขลา : เมืองสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิทยาการอาหารที่รวมเอาวัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมเข้าไว้ในจานเดียว