พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากวิถี โหนด นา เล

พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากวิถี โหนด นา เล

ดงตาลโตนดสุดลูกหูลูกตา ทุ่งนาเขียวขจี ไปจนถึงทะเลสาบกว้างใหญ่

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสามสิ่งที่ว่ามานี้ เป็นเหมือนภาพโดยย่อของวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งถูกสืบสานส่งต่อกันมาหลายชั่วรุ่นมากว่าหนึ่งพันปี ที่เรียกว่าวิถีชีวิตแบบ ‘โหนด นา เล’

อพท. อยากชวนเดินทางไปสงขลาเพื่อทำความรู้จักวิถีชีวิต ‘โหนด นา เล’ ที่ผูกโยงวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมาอย่างช้านาน ทั้งขึ้นตาลโตนด การทำนาข้าว และออกทะเลหาปลา

ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ให้เข้าถึงวิถีโหนด นา เล ไปด้วยกัน