ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ผู้อยากเห็นความสงบบนโลกออนไลน์

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ผู้อยากเห็นความสงบบนโลกออนไลน์

แก้อาชญากรรมออนไลน์ อย่าง Fake news, Social bullying, บ่อนพนันออนไลน์ อย่างไร? พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีไว้ทำไม? ใช้วิธีไหนจะลดความขัดแย้งระหว่างคนใน Echo chambers ที่แตกต่างกัน? นโยบายที่ช่วยประเทศไทยแข่งขันทางด้านดิจิทัลได้ในระดับโลกเป็นแบบไหน? ไปจนถึง การปรับภาพลักษณ์ของกระทรวงดิจิทัลที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

มารู้จัก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนล่าสุด ที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้แบบ exclusive เพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาทของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มากยิ่งขึ้น