เศรษฐา ทวีสิน “ปัญหาเมืองไทยเยอะจริง แต่อย่าเป็นเหมือนลิงแก้แห” - Inspiring Story

ชวนฟัง ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ประธานผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) หนึ่งใน Thought Leader ผู้นำทางความคิดในการขับเคลื่อนสังคมสะท้อนถึงความท้าทายจากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญ

“ปัญหามันเหลือเกิน ไม่ว่ารัฐบาลไหนช่วงเวลาไหนก็ตามที่ประเทศเราประสบปัญหามาโดยตลอด ประเทศอื่นๆ ก็เช่นกัน แต่เจอปัญหาเยอะต้องทำอะไร ถ้ามัวแต่คิดแต่ปัญหา ขวัญและกำลังใจไม่มี อย่างแรก คุณต้องตื่นเช้าไปทำงานก่อน แต่อย่าเหมือนลิงติดแห แก้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเอง มันไม่มี perfect solution ที่คุณไปถึงแก้ แล้วหลุดทุกอัน”

Inspiring Story ชวนฟัง ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ประธานผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) หนึ่งใน Thought Leader ผู้นำทางความคิดในการขับเคลื่อนสังคมสะท้อนถึงความท้าทายจากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหามากมายทั้งเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะ ‘ผู้นำ’ ที่มีความสามารถซึ่งเขามองว่า เป็นปัญหาสำคัญที่สุด ตลอดจนการเสนอทางออกในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

เรื่อง : ณัฐสุดา เพ็งผล
ลำดับภาพ : สิมิลัน จำนงค์ทอง