รังสิมันต์ โรม : ฝันใฝ่ในสังคมที่เท่าเทียม

ว่าด้วยเรื่องราวของชีวิต หัวใจ การเมืองคนหนุ่มสาว เบื้องหลังการอภิปรายในสภา กับความฝันใฝ่ในสังคมที่เท่าเทียม

"ทำไมประเทศไทยถึงไม่สามารถเป็นประเทศที่ศิวิไลซ์ที่มีรากฐานเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแรง ที่ประชาชนเชื่อในเรื่องของความเท่าเทียม ที่ผม ผู้พิพากษา ประชาชนคนทั่ว ๆ ไป นักการเมือง นายกรัฐมนตรี เราเท่ากันจริง ๆ ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคนนี้ตั๋วใคร คนนี้เส้นใคร คุณไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนขนาดไหน คุณอยู่ในสังคมนี้อย่างเท่าเทียมได้" บทสัมภาษณ์รังสิมันต์ โรม ส.ส. พรรคก้าวไกล ว่าด้วยเรื่องราวของชีวิต หัวใจ การเมืองคนหนุ่มสาว เบื้องหลังการอภิปรายในสภา กับความฝันใฝ่ในสังคมที่เท่าเทียม