ธร ปีติดล : วังวนปัญหาในความอิหลักอิเหลื่อของ ‘ระบบการศึกษาไทย’ Peoplenomics

‘การศึกษาไทยมีปัญหา’... แล้วอะไรคือบ่อเกิดของปัญหา?

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การปกครองแบบอำนาจนิยม หรือความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพและการเข้าถึง รวมไปถึงระบบราชการที่ครอบการทำงานของ ‘ครู’ ก็มีลูกศรที่ชี้ไปในทางเดียวกันว่า ‘การศึกษาไทยมีปัญหา’ ฉะนั้น อะไรคือบ่อเกิดของปัญหา?

ฟังมุมมองของ ‘ผศ. ดร.ธร ปีติดล’ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่บรรยายถึงภาวะความอิหลักอิเหลื่อของระบบการศึกษาไทยกับ ‘ครู’ ในฐานะ ‘เชือก’ ในทางสองแพร่งที่ถูกรัฐและสังคมเล่น ‘ชักกะเย่อ’ จนกลายเป็นจำเลยของปัญหาตลอดมาได้ที่วิดีโอนี้