มองปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับ ‘มาร์ค-ธนสักก์ เจนมานะ’

ความเหลื่อมล้ำ (Inequality) นับเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในสังคมไทย ที่นับวันช่องว่างระหว่างชนชั้นและรายได้ยิ่งขยับห่างขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแย่ลงอย่างต่อเนื่องและอาจนำไปสู่ปัญหาที่หนักกว่าเดิม 


ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ The People จึงเชิญได้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่เดินหน้าศึกษาและวิจัยปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่าง ‘มาร์ค-ธนสักก์ เจนมานะ’ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสำรวจปัญหานี้ให้ลึกไปอีกขั้น

“แน่นอนว่าประชาธิปไตยที่ทำงานได้ดีก็จะสะท้อนความจำเป็นและความต้องการของประชากรได้ดีกว่าที่ไทยเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน”