อภิชาต สถิตนิรามัย มองภาระที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญยุควิกฤตเศรษฐกิจ (ไทย) แบบ ‘ต้มกบ’

วิกฤตเศรษฐกิจที่คนรุ่นใหม่จะเผชิญในวันข้างหน้าเป็นแบบไหน?

“ถ้าประเทศเรามีความหวังที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ เขาจะอยากย้ายประเทศหนีทำไม?”

พูดคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองกับอาจารย์ อภิชาต สถิตนิรามัย แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แลหน้าไปสู่อนาคตของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ‘ต้มกบ’

วิกฤตเศรษฐกิจที่คนรุ่นใหม่จะเผชิญในวันข้างหน้าเป็นแบบไหน? เศรษฐกิจไทยในหม้อต้มกบเป็นแบบไหน? และอะไรที่ทำให้อาจารย์อภิชาต คิดว่าเป็นเรื่องโชคดีที่เขาตายก่อนจะต้องเผชิญกับวิกฤตดังกล่าว? หาคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์นี้

เนื้อหา : รัฐฐกรณ์ ศิริฤกษ์
ลำดับภาพ : คฑาวุฒิ เผือกสอาด
#ThePeople #Interview #Politics #Economics #เศรษฐศาสตร์ #การเมือง #เศรษฐกิจ #วิกฤตเศรษฐกิจ