Life Space อาณาจักรของการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน

เราต้องยอมรับว่าหลังผ่านสถานการณ์โรคระบาด ชีวิตของคนทั่วโลกก็เปลี่ยนไป รวมไปถึงเทรนด์ของบ้านก็เปลี่ยนตาม บ้านไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่ต้องเป็นอาณาจักรของการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน

ชวนฟัง The Space Thinker Podcast

เรื่องเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิวัฒนาการของบ้าน ที่ “เฮียวิทย์” หรือ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักดำเนินรายการพอดแคสต์ชื่อดัง ร่วมกับทางเอพี ไทยแลนด์ ผู้นำในการพัฒนาบ้านเดี่ยว ภายใต้แนวคิด Life Space กับเป้าหมายในการส่งมอบอาณาจักรของการใช้ชีวิต ผ่าน 4 แกนหลักอย่าง

  1. Adaptable Living การออกแบบที่คำนึงถึงพื้นที่ในบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้รับกับการเติบโตของทุกคนในบ้าน  
  2. Flexible Layout การออกแบบเลย์เอ้าท์ที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งาน 
  3. Multifunctional Space การออกแบบพื้นที่ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งฟังก์ชั่น  
  4. Dynamic Lifestyle Space การออกแบบทั้งพื้นที่ภายในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางให้มีความยืดหยุ่น รองรับไลฟ์สไตล์หรือกิจกรรมที่หลากหลายของคนทุกวัย 

EP. แรก ‘บ้านและเกมส์เปลี่ยนยุค’ เรื่องเล่าของบ้านหลังผ่านยุค Pandemic บ้านจะกลายเป็นอาณาจักรที่ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และติดตาม EP. ถัดๆ ไปได้ที่ @AP Thai Home