RESILIENCE ทักษะฟื้นคืนหัวใจ ในวันที่โลกไม่เป็นใจ

RESILIENCE ทักษะฟื้นคืนหัวใจ ในวันที่โลกไม่เป็นใจ

ทุกคนล้วนต้องเคยพบกับความเครียดหรือวันที่โลกไม่เป็นใจ บางคนรับมือได้ แต่มีอีกหลายคนล้มแล้วไม่รู้จะลุกอย่างไร

ในโลกที่หมุนเร็วและซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ชีวิตในยุคนี้จึงต้องฝึกฝนเรื่อง ‘Resilience’ หรือทักษะการฟื้นคืน ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหา ล้มแล้วลุกได้ไว ฟื้นคืนหัวใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิม 

ความหมายที่แท้จริงของ Resilience คืออะไร? เราจะสร้างทักษะนี้ให้ติดตัวไปตลอดชีวิตได้อย่างไร? ค้นหาคำตอบได้ที่คลิปนี้