ปัญหาน้ำท่วม-ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนคนได้รับความเสียหาย

ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้ทางเกษตรกรและประชาชนคนไทยได้รับความเสียหาย กรมชลประทานจึงเล็งเห็นถึงการเร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด

ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้ทางเกษตรกรและประชาชนคนไทยได้รับความเสียหาย กรมชลประทานจึงเล็งเห็นถึงการเร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีเครื่องสูบน้ำที่เป็นนวัตกรรมสำคัญที่คอยช่วยเหลือและคอยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก กรมชลประทานจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องสูบน้ำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน