ร่วมก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปกับเรื่องราว Go Beyond Limit ของเหล่า Team Prospex - Look Up

ร่วมก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปกับเรื่องราว Go Beyond Limit ของเหล่า #Teamprospex

เป้าหมายและความฝันคือสิ่งที่ทุกคนอยากไปให้ถึง หลายครั้งเราต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อไปถึงเป้าหมายและทำให้ฝันนั้นเป็นจริง วันนี้ The People ชวนทุกคนมาร่วมก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปกับเรื่องราว Go Beyond limit ของเหล่า #Teamprospex จนสามารถค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ เส้นทางใหม่ ๆ ในชีวิต