ค้นหาพลังวิเศษในตัวคุณกับงาน Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ - Look Up

หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เราทุกคนมีพลังวิเศษอยู่ในตัว” เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ หรือสัมผัสถึงพลังวิเศษนั้น

Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ จะเป็นงานฟื้นพลังวิเศษนั้น เพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันภายใน ทำให้เกิดมุมมองแนวใหม่ที่จะช่วยในการเกื้อกูลโลก ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตบางอย่างของความทุกข์ของสังคม

งาน Soul Connect Fest | มหกรรมพบเพื่อนใจ 
19 - 20 ส.ค. นี้ ที่ Lido Connect สยามสแควร์ 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://bit.ly/3K6lhoq