พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย T-WAVE จากปฏิรูปสู่ปฏิบัติ - Look up

ฟังเสียงสะท้อนจาก 3 กูรู ในแวดวงการศึกษาไทยตัวจริง

เมื่อการจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต้องไม่เพียงแค่อยู่ในความคิด จากการปฏิรูปต้องนำไปสู่การปฏิบัติ พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่ระดับโลกด้วยแนวคิด T-WAVE กับคลื่นลูกใหม่ไทยนิยม  3 คลื่น 

คลื่นลูกที่ 1 THAI เชื่อมั่นในศักยภาพคนไทย
คลื่นลูกที่ 2 TEEN พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ
คลื่นลูกที่ 3 TECH ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้

เพื่อให้คลื่นทั้ง 3 ลูกนี้เป็นแรงกระเพื่อมยกระดับระบบการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมุ่งไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน