‘นัท - ณัฐวุฒิ กรมภักดี’ ผู้สร้าง ‘โฮมแสนสุข’ บ้านที่จะเป็นหลักยึดในชีวิตให้คนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่งได้มีที่พักพิง ก่อนออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้าง

ผู้เปิดบ้าน ‘โฮมแสนสุข’ บ้านที่มอบโอกาสให้คนไร้ที่พึ่งได้พักพิง

 

‘นัท - ณัฐวุฒิ กรมภักดี’ ผู้สร้าง ‘โฮมแสนสุข’ บ้านที่จะเป็นหลักยึดในชีวิตให้คนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่งได้มีที่พักพิง ก่อนออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้าง

“ใคร ๆ ก็เป็นคนไร้บ้านได้ ผมคิดว่าถ้าสถาบันครอบครัวเราดูแลกันได้ไม่ดีพอ โอกาสในการเข้าถึงการมีงานทำหรือสิทธิสวัสดิการของประเทศนี้มันยังแย่อยู่ ไม่วันใดวันหนึ่งพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะหลุดมาเป็นคนไร้บ้านก็ได้”

เพราะอะไรพลเมืองคนหนึ่งของประเทศจึงกลายมาเป็นคนที่ถูกทอดทิ้ง แล้วโลกที่พวกเขาอยู่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากวิดีโอชิ้นนี้