30th Marine Ecology Camp : ภารกิจส่งต่อท้องทะเลสู่อ้อมอกของคนรุ่นถัดไป - Inspiring Story

“ทะเลเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรา และตามธรรมชาติของมนุษย์ เราก็ย่อมอยากจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้บ้านของเรามีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น”

มหาสมุทรถือเป็นผืนน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งค่อนโลกของเรา เป็นสถานที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยปริศนาที่ยังไม่ถูกค้นพบและเป็นแหล่งทรัพยากรที่ช่วยจุนเจือการอยู่รอดของมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้

แต่ในขณะเดียวกันท้องทะเลก็ถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบมากไม่ต่างจากแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ การที่จะสร้างบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่อนุรักษ์ผืนทะเลสีน้ำเงินนี้และส่งไม้ต่อภารกิจสู่คนรุ่นถัดไป จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

ด้วยวาระครบรอบปีที่ 30 ของ ‘Marine Ecology Camp’ หรือ ‘ค่ายนิเวศทางทะเล’ ค่ายที่เป็นการร่วมมือกันของสามภาคีหลักอย่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนิเวศทางทะเล และส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยแก่เยาวชนรุ่นใหม่ The People จึงอยากจะนำเสนอให้เห็นถึงภารกิจที่พวกเขาได้มุ่งร่วมมือกันเพื่อส่งต่อท้องทะเลของเราทุกคน ไปสู่อ้อมอกของคนรุ่นถัดไป

และนี่คือเรื่องราวของพวกเขากับพลังของคลื่นลูกใหม่ ที่จะทำให้ท้องทะเลของประเทศไทย อยู่เคียงคู่กับเราต่อไปอย่างยั่งยืน