ณัฏฐเอก อรุณโชติ : คืนอากาศบริสุทธิ์ ด้วยมังคุดผิวไม่สวย สวนธรรมวัฒน์ - Inspiring Story

ณัฏฐเอก อรุณโชติ : คืนอากาศบริสุทธิ์ ด้วยมังคุดผิวไม่สวย สวนธรรมวัฒน์ - Inspiring Story

หลังสวน มีที่มาจากชุมชนชาวสวนที่ปลูกบ้านอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้

แต่ตอนนี้สวนผลไม้ที่เคยร่มรื่น กลับกลายเป็นกำแพงสารเคมีที่ปิดกั้นโอบล้อมพื้นที่อยู่อาศัยของชาวสวนเอาไว้ นั่นเป็นโจทย์หลักของ ลุงโอ๋ - ณัฏฐเอก อรุณโชติ หลังกลับจากกรุงเทพฯ เพื่อมาทำเกษตรแบบเต็มตัว ที่จะทำให้มังคุดจากสวนธรรมวัฒน์ เป็นมังคุดที่ปลอดจากสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะเขาเชื่อว่านอกจากเป็นมังคุดที่ผู้บริโภคสามารถกินได้อย่างสบายใจแล้ว เปลือกมังคุดที่ปลอดสารเคมียังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นได้อีกด้วย

มารู้จัก ลุงโอ๋ - ณัฏฐเอก อรุณโชติ และสวนธรรมวัฒน์ของเขา ที่คืนอากาศบริสุทธิ์ และน้ำสะอาดให้ทุกคน ด้วยมังคุดผิวไม่สวย ได้ที่นี่