อุมารินทร์ เกตพูลทอง : เปลี่ยนการแปรรูป ให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นด้วยปลาสลิด - Inspiring Story

อุมารินทร์ เกตพูลทอง : เปลี่ยนการแปรรูป ให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นด้วยปลาสลิด - Inspiring Story

เคยสงสัยไหมว่าหัวปลาสลิดหายไปไหน?

คนที่กินปลาสลิดน่าจะเคยมีคำถามนี้ แต่สิ่งที่เราอยากชวนให้หาคำตอบมากไปกว่านั้นคือ กว่าจะเป็นปลาสลิดทอดสีเหลืองกรอบที่เห็นอยู่ในจาน เจ้าปลาแต่ละตัวต้องผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยง ไปจนถึงการแปรรูปอะไรบ้าง 

วันนี้เราจะพาไปรู้จักคุณยุ้ย - อุมารินทร์ เกตพูลทอง รองประธานวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ด้านสุขภาพกลับมาปรับเปลี่ยนการดูแลปลาสลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องความสะอาด มีมาตรฐาน และสะดวกกับผู้บริโภค ช่วยยกคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาในพื้นที่ โดยเฉพาะครอบครัวของเธอที่เคยเป็นหนี้เนื่องจากราคาปลาสลิดที่ตกต่ำ

มารู้จัก อุมารินทร์ เกตพูลทอง วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ผู้ปรับการเลี้ยง เปลี่ยนการแปรรูป เพื่อให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นด้วยปลาสลิด