วิทยาลัยราชสุดากับการยกระดับการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการ

ไปรับฟังเรื่องราวของ น้องเช็ง - สมฤดี อย่างรุ่งโรจน์เชิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเด็กชาติพันธุ์ที่แทบไม่ได้เรียนต่อ สู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนหูดีและคนหูหนวก และตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบจะเป็นครูเพื่อส่งมอบความรู้และโอกาสแก่ผู้อื่นต่อไป 

หนึ่งในผลผลิตจากสถาบันราชสุดาที่มีภารกิจสำคัญทางด้านการศึกษา เพื่อให้คนพิการเข้าถึงระบบการศึกษา โดยการสร้างครูผู้คนสอนพิการ เพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

“คำว่าให้..ไม่สิ้นสุด” คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคม สร้างโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาได้ ผ่านการสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี ฯ ที่เป็นอีกสะพานเชื่อมการให้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศ 

เชิญร่วมบริจาคโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
• กรุงเทพ 090-3-50015-5
• กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3
บริจาคออนไลน์ คลิก www.ramafoundation.or.th
LINE @ramafoundation
📞 0 2201 1111