ขวัญเรียม รินถา: เมื่อการปลูกผักแบ่งปัน สร้างหมู่บ้านยั่งยืน

ขวัญเรียม รินถา: สร้างความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกผักแบ่งปันกันเอง อีกหนึ่งมิติของหมู่บ้านยั่งยืนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง

ถ้าหากถามว่าความยั่งยืนคืออะไร เชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะให้นิยามได้ตรงกัน แต่หากเปลี่ยนให้ลองลงมือทำด้วยตัวเอง คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ในทันที จากเหตุผลและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป

แต่สำหรับชาวบ้านบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ขวัญเรียม รินถา ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย สามารถปลูกฝังวิถีแห่งความยั่งยืนให้อยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ และส่งต่อแนวคิดนี้จากรุ่นสู่รุ่น

มาเรียนรู้วิถีความยั่งยืนที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปด้วยกัน กับเรื่องราวความสำเร็จของชาวบ้านบ้านนา หนึ่งในแบบอย่างของการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำอย่างไร จึงสามารถปลูกฝังความยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

#ThePeople #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย #หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน #ความยั่งยืน #SustainableVillage #เข้าใจพัฒนายั่งยืน #เพื่อส่วนรวมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม #togetherfortomorrow