3 เรื่องราว 3 ความฝัน เมื่อมะเร็งเข้ามาเปลี่ยนชีวิต - Inspiring Story

เคยคิดล่วงหน้าไหมว่า ในวันที่ความรักกำลังไปได้ดี ธุรกิจกำลังไปได้สวย การเก็บหอมรอมริบเพื่อจะมีบ้านสักหลังกำลังใกล้เป็นจริง จะมีอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้สะดุดได้ ? .

การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก เรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน อาจทำให้ทุกความฝันต้องชะงักลง โดยอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ไปรู้จักกับ ผู้หญิง 3 คน กับ 3 เส้นทางชีวิต 3 ความฝันที่แตกต่าง ที่แม้จะไปถึงเป้าหมายช้าลงด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV แต่พวกเธอก็เอาชนะและผ่านมาได้