ครอบครัวอุปถัมภ์ เต็มเติมโอกาส ให้เด็กได้มีชีวิตใหม่

เด็กที่เติบโตในสถานสงเคราะห์ แตกต่างจากเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวอย่างไร

สิ่งที่ครอบครัวมีให้มากกว่าอาจจะเป็นความอบอุ่น จากความใกล้ชิด การโอบกอด และสัมผัส ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้ความหมายคำว่าครอบครัวของเด็กคนหนึ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ครอบครัวอุปถัมภ์ที่มาเข้ามาช่วยให้เด็กได้มีชีวิตใหม่นี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ โอกาสให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป เหมือนอย่างครอบครัวของคุณแม่กันดา โคตรภักดี ข้าราชการบำนาญที่ดูแลเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมานานกว่าสิบปี ทำให้เธอได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง

ติดตามเรื่องราวของครอบครัวอุปถัมภ์ที่ช่วยเต็มเติมโอกาส ให้เด็กได้มีชีวิตใหม่ต่อได้ที่นี่