‘Robert Glover’ ผู้ก่อตั้ง Care for Children กับความวิเศษที่ซ่อนอยู่ของ ‘ครอบครัวอุปถัมภ์’

“เราต่างก็รู้ว่าเด็ก ๆ เปล่งประกายเมื่อได้เติบโตกับครอบครัว แต่เรากลับส่งพวกเขาไปอยู่ในสถานสงเคราะห์”

สัมภาษณ์ ‘โรเบิร์ต โกลเวอร์’ (Robert Glover) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมูลนิธิ Care for Children ที่มุ่งหาและสนับสนุน ‘ครอบครัวอุปถัมภ์’ (Foster Family) ให้แก่เยาชนที่ต้องใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์โดยปราศจากผู้ปกครองในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย
.
เพราะไออุ่นจากครอบครัวคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้คน ๆ หนึ่งเติบโตมาอย่างสมบูรณ์ พ่อและแม่จึงเป็นส่วนสำคัญในชีวิต รับชมเรื่องราวเรียกน้ำตาจากกรณีจริงจากประสบการณ์ตรงของ โรเบิร์ต โกลเวอร์ ที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของครอบครัว และความวิเศษของครอบครัวอุปถัมภ์ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็น
.
ณ ขณะนี้ แม้จะมีเด็กหลายร้อยคนทั่วประเทศไทยได้รับการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่ในครอบครัวในท้องถิ่น แต่ยังมีเด็กอีกหลายพันคนที่กำลังรอคอยโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุข หากสนใจทราบรายละเอียดในการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร:
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี - โทร. 02 354 7483
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ - โทร 02 286 2013
บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งในกรุงเทพฯ - โทร 02 354 7580

ในพื้นที่ภูมิภาค:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สถานรองรับเด็ก 33 แห่ง
บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 แห่งทั่วประเทศ