คุยกับ ‘วันวิสข์ เนียมปาน’ แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย ยุคที่รถไฟไทยถูกมองเป็นลูกชัง

พูดคุยกับแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยในยุคที่รถไฟไทยเป็นเหมือนกับ ‘ลูกชัง’ สำหรับคนในสังคม เขามีความฝันที่จะเห็นรถไฟไทยก้าวมาเป็นลูกรักของสังคมบ้าง ติดตามเรื่องราวและมุมมองของเขาต่อรถไฟ

“เราไม่กล้าบอกใครเลยว่าเราชอบรถไฟ เพราะเรากลายเป็นเด็กแปลก กลายเป็นคนประหลาดในสายตาของคน...”

‘แฮม - วันวิสข์ เนียมปาน’ แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยเล่าถึงเรื่องฝังใจในวัยเด็ก หรือเจ้าของเพจ ทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน
เขาเป็นเด็กที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับรถไฟ พัฒนากลายเป็นความชอบ แต่กลับไม่กล้าบอกกับใครว่าชอบ ‘รถไฟ’ เวลาผ่านมาถึงวันนี้ ชีวิตของแฮม - วันวิสข์ กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยและยังพบกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถไฟเหมือนเขาอีกมากมาย

ขณะที่ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของหลายประเทศที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชากรไม่มากก็น้อย สำหรับรถไฟไทย แม้จะมีมายาวนาน รถไฟไทยกลับมีปมปัญหาที่ราวกับลงรากฝังลึกอยู่ในสังคม บางคนยังมองว่ารถไฟไทยคือสัญลักษณ์ของความล้าหลัง