‘น่ำเอี๊ยง’ ปฏิทินจีนโบราณ ผู้ช่วยให้คำปรึกษาและชี้ฤกษ์มงคลในชีวิตมานานกว่า 80 ปี

จากศาสตร์ความเชื่อในอดีต ปฏิทินโบราณ และโลกยุคใหม่

‘โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง’ เดินทางจากจีนเข้าไทยราว ค.ศ. 1939 ก่อนพัฒนาเป็น ‘ปฏิทินเล่มแดง’ ที่มีข้อมูลและภาพเต็มหน้ากระดาษ ข้อมูลนี้ช่วยชี้ฤกษ์มงคล แนะทางเดินชีวิตให้ลูกหลานแดนมังกรในไทยมานานกว่า 80 ปี

ปัจจุบัน ทั้งสำนักโหราศาสตร์และปฏิทินน่ำเอี๊ยง กิจการนี้อยู่ภายใต้การบริหารของ ‘แซม - กิตติธัช นำพิทักษ์ชัยกุล’ ทายาทรุ่น 3 ผู้เข้ามาปัดฝุ่นความขลัง ให้ขยับเข้าใกล้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ผ่านการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา

จากศาสตร์ความเชื่อในอดีต ปฏิทินโบราณ และโลกยุคใหม่ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ‘โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง’ ยังคงอยู่คู่สังคมไทยมาถึงปัจจุบัน แล้วปฏิทินจีนเล่มสีแดงนี้มีวิธีอ่านอย่างไร ติดตามได้จากวิดีโอชิ้นนี้