รู้จักอาจารย์สอนวิชา ‘มังงะ อนิเมะ และเกม’ ในมหาวิทยาลัยไทย วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล Inspiring Story

รู้จักอาจารย์แนวใหม่ สอนวิชา ‘มังงะ อนิเมะ และเกม’ ในมหาวิทยาลัยไทย เขาคือ วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล ผู้มองสื่อบันเทิงมากกว่าแค่สื่อบันเทิง มันคือภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา แถมเป็นธุรกิจที่สร้างทั้งมูลค่าเชิงพาณิชย์ และคุณค่าทางวัฒนธรรม

ปฏิเสธได้ยากว่า มังงะ อนิเมะ และเกม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนจำนวนมาก แทรกอยู่ในความทรงจำช่วงวัยใดวัยหนึ่ง ในอีกด้าน สื่อบันเทิงเหล่านี้เป็นหัวหอกทางวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากญี่ปุ่นแพร่ไปทั่วโลก นักการเมืองญี่ปุ่นใช้สื่อร่วมสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไปจนถึงหยิบมาใช้นำเสนอในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ

สิ่งที่สะท้อนอิทธิพลของสื่อกลุ่มนี้ได้ดีคือ ระบบการศึกษาไทยมีคลาสสอนวิชา ‘มังงะ อนิเมะ และเกม’ เป็นวิชาศึกษาทั่วไป  จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้า สอนโดย วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล ‘มังงะ อนิเมะ และเกม’ เป็นวิชาการได้อย่างไร คลาสนี้สอนอะไรบ้าง เรียนแล้วได้อะไร ติดตามจากบทสัมภาษณ์นี้