svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

พิธีกรรมไล่ผีของศาสนจักรจากปากบาทหลวงชาวไทย ‘อนุชา ไชยเดช’ InspiringStory

บทสัมภาษณ์นี้จะพาไปสำรวจเรื่องราวดังกล่าวในมุมมองของบาทหลวงคาทอลิกชาวไทย

เข้าใจพิธีกรรมไล่ผี (Exorcism) นิยามของปีศาจ และการขายวิญญาณแลกความสำเร็จจากปากบาทหลวงชาวไทย ‘อนุชา ไชยเดช’ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

นิยามของปีศาจคืออะไร? พิธีกรรมขับไล่ปีศาจเป็นแบบไหน? การขายวิญญาณให้ปีศาจมีจริงหรือไม่? เมื่อถูกปีศาจครอบงำจะมีลักษณะอาการอย่างไร?