ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ : คลี่ปัญหาความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงคนรุ่นใหม่ | Deep People

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ : คลี่ปัญหาความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงคนรุ่นใหม่ | Deep People

ปัญหาความสัมพันธ์ของคน คือปัญหาที่ยุ่งเหยิง วุ่นวายที่สุด ยิ่งนานวัน การดำเนินความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อน และไม่มีแพทเทิร์นรูปแบบตายตัว  

การเกิดขึ้นของสถานะ “คนคุย” จริงหรือไม่? ที่การที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผูกมัด และไม่ต้องการมีลูก รวมถึงการเกิดขึ้นของ life coach มากมายในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ สะท้อนอะไรบ้าง  

The People พูดคุย กับ  ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ถ่ายทอดมุมมองต่อเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างน่าสนใจ