ที่มาของ เทพีเสรีภาพ สิ่งของที่โดนพังบ่อยสุดในหนัง Culture Shake

สิ่งก่อสร้างที่พังพินาศบ่อยสุดในสื่อสมัยใหม่ ‘เทพีเสรีภาพ’ มีความเป็นมาอย่างไร?


รูปปั้นสตรีชูคบเพลิงที่เราคุ้นตากันระเบิดมาไม่รู้กี่ครั้งในฉากต่าง ๆ ของหนังบล็อกบลัสเตอร์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะรู้ที่มาที่ไปของมัน

Culture Shake ครั้งนี้จะพาไปรู้จักกับเทพีเสรีภาพให้มากขึ้น